ผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือ ผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือ

วิถีของเด็กในปัจจุบันแตกต่างไปจากเมื่อก่อนค่อนข้างมาก เด็กสมัยก่อนการได้ออกไปเล่นกับเพื่อน การได้เล่นขายของที่จินตนาการสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเอง รวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้านที่สร้างความสนุกสนานและพัฒนาการได้เป็นอย่างดี แต่เด็กสมัยนี้มีโทรศัพท์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก บางบ้านเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือ ลูกบางคนเห็นพ่อกับแม่ใช้ก็อยากจะใช้ด้วย การเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์ แต่การใช้มากจนเกินจำเป็นจะสร้างผลเสียได้ดังต่อไปนี้

พัฒนาการด้านการเรียนรู้ช้า

จะสังเกตได้ว่าเด็กที่ติดโทรศัพท์มากเกินไป มักจะมีผลการเรียนที่ต่ำกว่า เพราะไม่มีความสนใจอบสกจะเรียน เลิกเรียนมาต้องจับโทรศัพท์ ไม่มีการทบทวนบทเรียน จึงทำให้พัฒนาการด้านสติปัญญา การคิด การอ่าน ด้อยกว่าเด็กที่ไม่ติดโทรศัพท์ เพราะเด็กจะจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา เช่น อยู่กับเกมที่ตัวเองเล่น อยู่กับเพื่อนๆ ที่อยู่ในสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์

เพราะการเล่นแต่โทรศัพท์มือถือจะไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้ ทำให้กลายเป็นคนที่มีเพื่อนน้อย เก็บตัว ทั้งยังส่งผลไปถึงพัฒนาการด้านทักษะการพูดการสื่อสารก็แย่ด้วย เพราะไม่ได้มีการพัฒนา และเวลาที่จะเข้ากับเพื่อนแต่ละครั้งก็ยาก ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้มักจะอยู่คนเดียว

ก้าวร้าว

หลักๆ คือการเล่นเกม ปฏิเสธไม่ได้ว่า เกมมีส่วนที่จะทำให้เด็กกลายเป็นคนก้าวร้าวได้ เด็กที่ติดเกมหรือเล่นเกมที่มีข้อเสียเยอะ เช่น เกมที่มีการต่อสู้ เกมที่มีสิ่งมีดีรวมอยู่ด้วย มักจะทำให้เด็กกลายเป็นคนนิสัยก้าวร้าว และจะส่งผลกับคนที่อยู่รอบตัวเด็กด้วย เช่น กลุ่มเพื่อนๆ บางทีก็อาจจะเกิดการเลียนแบบจากเกมอีกต่างหาก

สายตาเสีย

แม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ใช้โทรศัพท์มากๆ ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสายตา เพราะแสงสีฟ้าที่อยู่ในจอโทรศัพท์ หากมีการจ้างหรือเพ่งนานๆ แสงสีฟ้าก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียกับดวงตาได้ เช่น ทำให้สายตาสั้น ดวงตาแห้ง หากติดโทรศัพท์เป็นเวลานานๆ ก็ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับดวงตาได้มากเท่านั้น เพราะเด็กไม่รู้ถึงอันตรายเหล่านี้ จึงทำให้ไม่กลัวว่าจะเกิดผลเสีย

พักผ่อนไม่เพียงพอ/สุขภาพแย่

ปกติแล้วเด็กควรจะนอนให้ครบ 8 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ซึ่งการติดโทรศัพท์มากจนเกินไป จะทำให้เด็กไม่ค่อยนอน เพราะสนใจเล่นแต่โทรศัพท์จนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ เมื่อเด็กพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้วย เพราะจะส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตบกพร่อง บางครั้งก็ส่งผลทำให้นอนฝันร้าย และปัญหาเหล่านี้ก็ยังจะส่งผลถึงตอนโตอีกด้วย ทั้งยังส่งผลไปถึงสุขภาพที่แย่อีกด้วย