ผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือ ผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือ

วิถีของเด็กในปัจจุบันแตกต่างไปจากเมื่อก่อนค่อนข้างมาก เด็กสมัยก่อนการได้ออกไปเล่นกับเพื่อน การได้เล่นขายของที่จินตนาการสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเอง รวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้านที่สร้างความสนุกสนานและพัฒนาการได้เป็นอย่างดี แต่เด็กสมัยนี้มีโทรศัพท์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก บางบ้านเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือ ลูกบางคนเห็นพ่อกับแม่ใช้ก็อยากจะใช้ด้วย การเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์ แต่การใช้มากจนเกินจำเป็นจะสร้างผลเสียได้ดังต่อไปนี้ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ช้า จะสังเกตได้ว่าเด็กที่ติดโทรศัพท์มากเกินไป มักจะมีผลการเรียนที่ต่ำกว่า เพราะไม่มีความสนใจอบสกจะเรียน เลิกเรียนมาต้องจับโทรศัพท์ ไม่มีการทบทวนบทเรียน จึงทำให้พัฒนาการด้านสติปัญญา การคิด การอ่าน ด้อยกว่าเด็กที่ไม่ติดโทรศัพท์ เพราะเด็กจะจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา เช่น อยู่กับเกมที่ตัวเองเล่น อยู่กับเพื่อนๆ ที่อยู่ในสังคมออนไลน์ เป็นต้น ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ เพราะการเล่นแต่โทรศัพท์มือถือจะไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้ ทำให้กลายเป็นคนที่มีเพื่อนน้อย เก็บตัว ทั้งยังส่งผลไปถึงพัฒนาการด้านทักษะการพูดการสื่อสารก็แย่ด้วย เพราะไม่ได้มีการพัฒนา และเวลาที่จะเข้ากับเพื่อนแต่ละครั้งก็ยาก ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้มักจะอยู่คนเดียว ก้าวร้าว หลักๆ คือการเล่นเกม ปฏิเสธไม่ได้ว่า เกมมีส่วนที่จะทำให้เด็กกลายเป็นคนก้าวร้าวได้ เด็กที่ติดเกมหรือเล่นเกมที่มีข้อเสียเยอะ เช่น เกมที่มีการต่อสู้ เกมที่มีสิ่งมีดีรวมอยู่ด้วย มักจะทำให้เด็กกลายเป็นคนนิสัยก้าวร้าว และจะส่งผลกับคนที่อยู่รอบตัวเด็กด้วย เช่น กลุ่มเพื่อนๆ บางทีก็อาจจะเกิดการเลียนแบบจากเกมอีกต่างหาก สายตาเสีย แม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ใช้โทรศัพท์มากๆ ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสายตา เพราะแสงสีฟ้าที่อยู่ในจอโทรศัพท์ หากมีการจ้างหรือเพ่งนานๆ แสงสีฟ้าก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียกับดวงตาได้ เช่น […]

ดนตรีกับพัฒนาการของเด็ก ดนตรีกับพัฒนาการของเด็ก

คนเราอยู่กับดลตรีและเสียงเพลงกันมาช้านาน แต่จะมีสักกี่คนที่สนใจและเข้าใจอย่างแท้จริงว่าดนตรีมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร แท้จริงแล้วดนตรีนั้น สามารถช่วยกระตุ้นและพัฒนาสมองของเราให้ดีมากยิ่งขึ้น ดนตรีจะมีส่วนช่วยทำให้อารมณ์ของผู้ฟังเปลี่ยนแปลงไป เพราะดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองและร่างกาย ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปของไฟฟ้าเคมี ผ่านระบบประสาท ซึ่งดนตรีบางประเภทสามารถเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการทำงานได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเด็ก ที่ดนตรีมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมอง อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ดังนี้ พัฒนาการทางด้านสมอง ดนตรีจะช่วยให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย โดยร่างกายจะหลั่งสารที่สามารถกระตุ้นให้สมองทำงานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงทำให้เด็กๆ ที่ฟังดนตรี มีพัฒนาการทางด้านสมองที่ไวกว่า พัฒนาการทางด้านร่างกาย ดนตรีมีจังหวะที่ค่อนข้างหลากหลาย จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ขยับร่างกายให้เป็นไปตามจังหวะของดนตรี เสมือนการออกกำลังกายแบบที่เด็กๆ สนุกสนานไปพร้อมกับได้พัฒนากล้ามเนื้อให้มีความแข้งแรงมากยิ่งขึ้น พัฒนาการทางด้านจิตใจ โดยเสียงของดนตรีจะช่วยให้จิตใจของผู้ฟังมีความอ่อนโยน สงบนิ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน พร้อมทั้งยังช่วยเรื่องของการพัฒนาด้านอารมณ์ เพราะดนตรีจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลาย สงบ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ทำให้เป็นคนอารมณ์เย็น  สอนง่าน ไม่เจ้าอารมณ์ พัฒนาการทางด้านภาษา ในแต่ลพบทเพลง จะมีการขัดเกลาภาษาที่คล้องจอง สละสลวย เพื่อให้บทเพลงมีความไพเราะ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยบทประพันธ์ คำพูดต่างๆ ที่จะทำให้เด็กๆ จดจำ และเรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พัฒนาการทางด้านจินตนาการ ทั้งภาษา ทั้งจังหวะดนตรี ที่ประกอบกันนั้น สามารถสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้กับเด็กๆ […]